Pakalpojuma saturs

Pamatgrāmatvedības vešana

Igaunijas nodokļu atskaites

Algas nodokļu likuma prasību izpilde

Dividenžu nodokļa likuma prasību izpilde

Gada atskaite/nodokļu atmaksa

E-pasta un tālruņa korespondences atbalsts

Abonēšanas maksa — 99 eiro/mēnesī

Fiskālā gada noslēgšanas maksa — 359 eiro/gadā

PIEVIENOT GROZAM €99

Turpināt, lai norēķinātos, vai arī turpināt iepirkties